سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
سه شنبه 08 تیر
نشست شورای معاونین به ریاست وزیر ورزش و جوانان با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved