سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
چهار شنبه 12 خرداد
نصب بنرهای تسلیت در مبادی ورودی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مناسبت سالگرد رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved