پنج شنبه, 22 آذر, 1397
THURSDAY, December 13, 2018
شنبه 18 فروردین
دیدار نوروزی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت با کارکنان - شنبه 18 فروردین ماه 97
عکس: محسن شاه حسینی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved