یکشنبه, 29 فروردین, 1400
SUNDAY, April 18, 2021
یک شنبه 24 اسفند
حضور محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان در زمین چمن طبیعی شماره 2 مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved