پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
سه شنبه 23 دی
برگزاری مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا (س)در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی با رعایت پروتکل بهداشتی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved