یکشنبه, 29 فروردین, 1400
SUNDAY, April 18, 2021
پنج شنبه 21 اسفند
سوپر لیگ جودوی باشگاه‌های کشور با قهرمانی رعد پدافند سمنان در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شیرودی
با حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش به همراه عبدالحمید احمدی معاون این وزارتخانه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved