پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
یک شنبه 20 بهمن
شیرودی میزبان یکدوره مسابقه تیراندازی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved