شنبه, 16 آذر, 1398
SATURDAY, December 7, 2019
چهار شنبه 22 آبان
آذین بندی و چراغانی مجموعه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved