سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
پنج شنبه 24 تیر
افتتاح همزمان ده ها پروژه ورزشی کشور از جمله سالن های ۶۰۰۰ نفری سردار حاج قاسم سلیمانی ساری و شیراز


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved