دوشنبه, 04 تیر, 1397
MONDAY, June 25, 2018
دو شنبه 20 شهریور
مراسم جشن به مناسبت "عید امامت و ولایت"
در نمازخانه مرکزی مجموعه بعد از اقامه نماز ظهر وعصر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved