چهارشنبه, 29 شهریور, 1396
WEDNESDAY, September 20, 2017
دو شنبه 20 شهریور
مراسم جشن به مناسبت "عید امامت و ولایت"
در نمازخانه مرکزی مجموعه بعد از اقامه نماز ظهر وعصر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved