جمعه, 15 فروردین, 1399
FRIDAY, April 3, 2020
چهار شنبه 14 اسفند
برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور کابلی ، معاونین ، مسئولان ستادی و پرسنل مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved