چهارشنبه, 02 آبان, 1397
WEDNESDAY, October 24, 2018
چهار شنبه 17 آبان
مراسم اربعین حسینی با حضور مهندس مدبر در دفتر مرکزی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved