پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
یک شنبه 10 آذر
افتتاح ورزشگاه ۲۰۰۰ نفری نیکشهر در سیستان و بلوچستان با حضور دکتر سلطانی فر و مهندس کریمی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved