شنبه, 26 آبان, 1397
SATURDAY, November 17, 2018
سالن اجتماعات ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن اجتماعات ساختمان دفتر مشترک امور فدراسیون ها در طبقه دوم قرار دارد.
در این سالن اغلب کنفرانس های مطبوعاتی فدراسیونهای ورزشی برگزار می شود و محلی شناخته شده برای اهالی مطبوعات ورزشی ایران است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved