پنج شنبه, 26 مرداد, 1396
THURSDAY, August 17, 2017
سالن اجتماعات ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن اجتماعات ساختمان دفتر مشترک امور فدراسیون ها در طبقه دوم قرار دارد.
در این سالن اغلب کنفرانس های مطبوعاتی فدراسیونهای ورزشی برگزار می شود و محلی شناخته شده برای اهالی مطبوعات ورزشی ایران است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved