شنبه, 04 خرداد, 1398
SATURDAY, May 25, 2019
سالن TRX - آقایان و بانوان ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
يكباب سالن جهت ورزش (TRX) بانضمام ساير متعلقات آن در مجاورت درب ورودی استادوم شهید شیرودی است.

بهره برداری از این سالن در اختیار مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی قراردارد که از آن برای آقایان و بانوان استفاده می شود.

تاسیس سال 1396


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved