سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
سالن جودو ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن جودوی مجموعه ورزشی شهید ورزشی شهید کبگانیان در ضلع جنوبی مجموعه ورزشی شهید شیرودی قرار دارد.

از این سالن به عنوان آکادمی تیم های ملی جودو استفاده می شود.

برگزاری کلاسهای آموزشی و برخی مسابقات رسمی در دستور کار این سالن است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved