سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
گزارشات ویدیویی
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
بازدید سرزده کابلی از سالن بدمینتون
نمایش جزئیات
1398/05/20
بازدید سرزده کابلی از زمین چمن طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/05/20
بازدید سرزده کابلی از زمین چمن طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/05/20
بازدید سرزده کابلی از استخر روباز مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/05/20
گزارش ویدئویی از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - کلاس های بدمینتون
نمایش جزئیات
1398/05/20
گزارش ویدئویی از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - کلاس های تنیس خاکی
نمایش جزئیات
1398/05/20
بازدید سرزده کابلی از نحوه تعمیر میله های پرچم و نوسازی جداول مجموعه
نمایش جزئیات
1398/05/20
مصاحبه با ورزشکار رشته فوتبال در مدرسه فوتبال آکادمی شیرودی
نمایش جزئیات
1398/05/17
مصاحبه با 2 ورزشکار رشته فوتبال در مدرسه فوتبال آکادمی شیرودی
نمایش جزئیات
1398/05/14
گوشه ای از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - زمین چمن طبیعی شماره یک
نمایش جزئیات
1398/05/14
گوشه ای از فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/05/14
گزارش ویدوئویی از کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - مدرسه فوتبال - صحبتهای مربیان
نمایش جزئیات
1398/05/14
...
صفحه 1 از 13 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved