شنبه, 02 آذر, 1398
SATURDAY, November 23, 2019
گزارشات ویدیویی
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
یک روز برفی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/08/25
بازدید سرزده کابلی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/08/25
گزارش ویدئویی : توضیحات کابلی مدیر مجموعه در خصوص دستگاه معرفی شده
نمایش جزئیات
1398/08/14
گزارش ویدئویی مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
نمایش جزئیات
1398/08/14
گزارش ویدئویی مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
نمایش جزئیات
1398/08/14
گزارش ویدئویی :توضیحات مراغه ای نماینده شرکت دانش بنیان برون تاب در خصوص دستگاه معرفی شده در جلسه چگونه کار خواهد کرد و چه قابلیتهایی دارد
نمایش جزئیات
1398/08/14
جلسه هوشمند سازی انشعابات مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی - بخش سوم
نمایش جزئیات
1398/08/14
گزارش ویدئویی از مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
نمایش جزئیات
1398/08/13
گزارش ویدئویی مراسم تشییع عبدالغفار سعادتمند در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/08/13
گزارش ویدئویی حضور مدیریت و پرسنل مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی در راهپیمایی ۱۳ آبان 1398
نمایش جزئیات
1398/08/13
گزارش ویدئویی از مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
نمایش جزئیات
1398/08/12
گزارش ویدئویی از مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
نمایش جزئیات
1398/08/11
...
صفحه 1 از 16 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved