دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
گزارشات ویدیویی
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
ویدئویی از برگزاری مراسم تشییع پیکر کاشانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/07/14
بازدید سرزده کابلی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/07/03
جلسه ای با حضور رؤسای فدراسیون های پرورش اندام ، شنا و نابینایان در دفتر کابلی
نمایش جزئیات
1398/06/25
فیلم ششمین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در نمازخانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/06/20
فیلم ششمین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در نمازخانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/06/20
فیلم پنجمین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در نمازخانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/06/16
فیلم پنجمین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در نمازخانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/06/16
فیلم چهارمین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در نمازخانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/06/13
فیلم سومین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در نمازخانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/06/12
گزارش ویدئویی مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی با حضور چهر‌ه‌های ورزشی و هنری - بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/06/11
گزارش ویدئویی مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی با حضور چهر‌ه‌های ورزشی و هنری - بخش اول
نمایش جزئیات
1398/06/11
دومین روز مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) با حضور کابلی
نمایش جزئیات
1398/06/11
...
صفحه 1 از 15 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved