دوشنبه, 07 بهمن, 1398
MONDAY, January 27, 2020
گزارشات ویدیویی
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
گزارش ویدئویی جلسه کمیته نظارت برعملکرد بهره برداران مجموعه شیرودی
نمایش جزئیات
1398/10/24
تصاویر ماندگار از فرود هواپیمای حامل پیکر حاج‌قاسم
نمایش جزئیات
1398/10/17
گزارش ویدئویی از شور شیدایی در جامعه ورزش کشور؛ طنین عشق سردار دل‌ها در شیرودی-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/10/17
گزارش ویدئویی از شور شیدایی در جامعه ورزش کشور؛ طنین عشق سردار دل‌ها در شیرودی-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/10/17
گزارش ویدئویی آخرین وداع با سپهبد حاج قاسم سلیمانی در روز حضور حیرت انگیز مردم تهران-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/10/17
گزارش ویدئویی آخرین وداع با سپهبد حاج قاسم سلیمانی در روز حضور حیرت انگیز مردم تهران-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/10/16
گزارش ویدئویی حضور مدیرعامل ، مدیران مجموعه های ورزشی و کارکنان شرکت توسعه در مراسم گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در وزارت ورزش و جوانان-بخش سوم
نمایش جزئیات
1398/10/15
گزارش ویدئویی حضور مدیرعامل ، مدیران مجموعه های ورزشی و کارکنان شرکت توسعه در مراسم گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در وزارت ورزش و جوانان-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/10/15
گزارش ویدئویی حضور مدیرعامل ، مدیران مجموعه های ورزشی و کارکنان شرکت توسعه در مراسم گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در وزارت ورزش و جوانان-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/10/15
گزارش ویدئویی از بازدید روسای دیوان محاسبات مستقر در شرکت توسعه با مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/09/14
گزارش ویدئویی از بازدید روسای دیوان محاسبات مستقر در شرکت توسعه با مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/09/14
گزارش ویدئویی از هوادهی زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/09/14
...
صفحه 1 از 17 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved