دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
جمعه 14 تیر
مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیما در سالن شهید افراسیابی - بخش دوم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved