چهارشنبه, 04 اردیبهشت, 1398
WEDNESDAY, April 24, 2019
دو شنبه 30 مهر
تیم شعاع و تیم حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان رده سنی ۶۰ سال شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره مسابقات پیشکسوتان جام یونس شکوری


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved