پنج شنبه, 22 آذر, 1397
THURSDAY, December 13, 2018
دو شنبه 25 تیر
بازدید وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی آماده سازی تیم ملی شنا ، شیرجه و واترپلو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved