سه شنبه, 01 مهر, 1399
TUESDAY, September 22, 2020
یک شنبه 15 دی
گزارش ویدئویی حضور مدیرعامل ، مدیران مجموعه های ورزشی و کارکنان شرکت توسعه در مراسم گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در وزارت ورزش و جوانان-بخش اول


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved