سه شنبه, 26 شهریور, 1398
TUESDAY, September 17, 2019
شنبه 09 شهریور
اتمام عملیات عمرانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی - نوسازی جداول و معابر بلوار اصلی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved