جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
چهار شنبه 17 بهمن
یکدوره مسابقه تیراندازی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved