جمعه, 09 اسفند, 1398
FRIDAY, February 28, 2020
دو شنبه 11 شهریور
گزارش ویدئویی مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی با حضور چهر‌ه‌های ورزشی و هنری - بخش دوم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved