چهارشنبه, 04 اردیبهشت, 1398
WEDNESDAY, April 24, 2019
دو شنبه 30 مهر
افتتاحیه اولین دوره گل کوچک ، جام یادواره شهید شیرودی-برد حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved