پنج شنبه, 03 مهر, 1399
THURSDAY, September 24, 2020
جمعه 05 اردیبهشت
شبکه خبر و گزارش ویدئویی از میزبانی مجموعه در خدمت رسانی به محرومین و نیازمندان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved