جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
چهار شنبه 14 دی
برنامه ریزی مدون طرح " گذر ورزش و نام آوران " با همکاری شهرداری منطقه شش و هفت تهران
برنامه ریزی مدون طرح " گذر ورزش و نام آوران " با همکاری شهرداری منطقه شش و هفت تهران
پیاده سازی طرح " گذر ورزش و نام آوران " توسط مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی و فدراسیون های مستقر با همکاری شهرداری تهران ( منطقه 6 و 7 ) در حال انجام و پیگیری است .
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ نوسازی و بازسازی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی و اماکن مرتبط با آن ازجمله برنامه های هدف و الویت های موجود در دستور کار این مجموعه است .
در همین راستا قرار است مطالعات طرح گذر از ورزش و نام آوران ( خیابان شهید ورکش و خیابان شهید ورزنده) با محوریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی و فدراسیون های مستقر انجام شود .
این طرح بازسازی و نوسازی شامل جداره سازی ، کف سازی ، نورپردازی ، نصب تندیس های مربوطه ، ساماندهی تردد خودروها و پیاده رو سازی ، نما سازی مجموعه و ساماندهی تابلوها و ایجاد موزه نام آوران است .
از همین رو جلسه ای با محوریت این موضوع با حضور مهدی همتی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، فلاح نژاد شهردار ناحیه یک منطقه شش و مرشدلو شهردار ناحیه سه منطقه 7 و دیگر مسئولان این مجموعه فرهنگی ورزشی برگزار و درخصوص ارائه راهکارها و نظرات و پیشنهادات جهت ارائه هرچه بهتر روند بازسازی و نوسازی بحث و تبادل نظر شد .
گفتنی است مرحله نخست این عملیات گسترده نوسازی و بازسازی با همکاری و حمایت شهرداری سنگ فرش فضای مقابل درب ورودی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی کلید خورد تا ادامه این مسیر در آینده ای نزدیک با خرد جمعی و همت و پشتیبانی مسئولان و همچنین شهرداری تهران به مرحله عمل و نهایی برسد .


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved