چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
سه شنبه 20 اردیبهشت
سفر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استان آذربایجان شرقی
سفر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استان آذربایجان شرقی
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به استان آذربایجان شرقی سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه مهندس علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل و دکتر سعید ابوالفتحی معاون فنی و مهندسی شرکت، جهت بررسی میدانی پروژه های ورزشی آذربایجان شرقی و دیدار با مسئولان استانی، راهی تبریز شدند.

این سفر دو روز به طول می انجامد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved