یکشنبه, 19 آذر, 1402
SUNDAY, December 10, 2023
چهار شنبه 24 آبان
زمین‌های تنیس مجموعه فعال است/ تعطیلی ۴۸ ساعته زمین‌ها به دلیل اتمام قرادداد بهره‌بردار بود

زمین‌های تنیس مجموعه فعال است/ تعطیلی ۴۸ ساعته زمین‌ها به دلیل اتمام قرادداد بهره‌بردار بود

مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی:

زمین‌های تنیس مجموعه فعال است/ تعطیلی ۴۸ ساعته زمین‌ها به دلیل اتمام قرادداد بهره‌بردار بود

مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی گفت: زمین‌های تنیس مجموعه یک بهره‌بردار داشت که به مدت سه سال زمین‌ها در اختیارش بود ولی به جهت اتمام قرارداد مجموعه ورزشی شهید شیرودی، زمین‌ها را از این بهره‌بردار تحویل گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان محسن خمارلو در گفت‌وگو با این پایگاه در خصوص گمانه‌زنی‌های مطرح شده در خصوص تعطیلی زمین تنیس این مجموعه اظهار کرد: این زمین‌ها یک بهره‌بردار داشت که به مدت سه سال زمین‌ها در اختیارش بود ولی به جهت اتمام قرارداد مجموعه ورزشی شهید شیرودی، زمین‌ها را از این بهره‌بردار تحویل گرفت.

او ادامه داد: این باعث شد تا زمین 48 ساعت تعطیل شود. تا انجام فرایند مزایده بعدی که یک ماه بعد است، زمین‌های تنیس در اختیار معاونت ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی است و به فعالیت می‌پردازد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved