چهارشنبه, 10 آذر, 1400
WEDNESDAY, December 1, 2021
سه شنبه 02 آذر
بررسی میدانی سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت از پروژه های سمنان و دامغان
بررسی میدانی سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت از پروژه های سمنان و دامغان
سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پروژه های ورزشی سمنان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ️شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، دکتر سعید ابوالفتحی سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت امروز سه شنبه دوم آذرماه راهی استان سمنان شد تا به همراه گلرو نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی و علوی مدیرکل ورزش و جوانان استان از مجموعه جانبازان و معلولین و استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری سمنان بازدید نماید.

وی در ادامه با حضور در فرمانداری شهرستان دامغان در جلسه ای پیرامون روند پیشرفت پروژه های ورزشی این شهرستان با حضور دکتر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دامغان، علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان، دادستان و فرمانده نیروی انتظامی دامغان شرکت کرد.

در پایان این نشست، بازدیدی از پروژه های ورزشی شهرستان دامغان به عمل آمد. گفتنی است تقی زاده مدیر فنی منطقه نیز در این سفر کاری حضور داشت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved