دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
دو شنبه 19 مهر
اجرای طرح همگام با ورزش یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی
اجرای طرح همگام با ورزش یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی
با همکاری شهرداری منطقه 7 برگزار گردید؛

در راستای توسعه ورزش شهروندی دوچرخه سواران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ امروز دوشنبه 19 مهرماه 1400 ، با هماهنگی ها و مساعدت صورت گرفته توسط معاونت ورزشی مجموعه و شهرداری منطقه 7 طرح همگام با ورزش، یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای توسعه ورزش شهروندی در این منطقه، دوچرخه سواران به صورت نمادین در مجموعه حضور بهم رساندند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved