سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
دو شنبه 30 خرداد
بازدید سردار باران چشمه از برخی اماکن ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
بازدید سردار باران چشمه از برخی اماکن ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
رئیس فدراسیون ورزش های روزخانه ای از برخی از اماکن ورزشی مجموعه بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، بعدازظهر امروز دوشنبه 30 خردادماه 1401 سردار باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش های روزخانه ای با همراهی مهدی همتی مدیر مجموعه ازبرخی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی بازدید نمود.


گفتنی است رئیس فدراسیون ورزش های رزمی در ابتدا با حضور در نمازخانه مرکزی مجموعه که به تازگی نوسازی و بازسازی شده است بازدید و از اینکه به جایگاه و شأن فریضه نماز که مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی نگاه ویژای به آن داشته است تشکر و قدردانی نموده و در ادامه نیز از برخی اماکن و همچنین فعالیتهای عمرانی که صورت گرفته و نیز در دست اقدام می باشد بازدید بعمل آورد.

لازم به توضیح است مدیرمجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز در ادامه این بازدید توضیحات مبسوطی را در خصوص فعالیتهای مربوطه خدمت ایشان ارائه نمود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved