پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
جمعه 14 مرداد
همزمان با برگزاری مراسم ماه محرم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی؛
همزمان با برگزاری مراسم ماه محرم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی؛
حضور صالحی امیری در سالن شهید افراسیابی؛

دکتر سید رضا صالحی امیری با حضور در سالن افراسیابی در مراسم عزاداری هیئت‌ بین الحرمین طهران حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی ، دکتر سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در سالن شهید افراسیابی در مراسم عزاداری هیئت‌ بین الحرمین طهران شرکت نمودند.

همچنین مهدی همتی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز که همزمان با برگزاری مراسم مذکور از نخستین روز در مجموعه بابت هماهنگی های مربوطه حضور دارند نیز در سالن حاضر می باشند.

شایان ذکر است مراسم عزاداری هیئت‌ بین الحرمین طهران از شب اول محرم در ورزشگاه شهید شیرودی آغاز شده است و عزاداران حسینی با تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند در این مراسم‌ شرکت کنند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved