دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
سه شنبه 20 مهر
بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان
بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان
دیدار نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی با مهندس عاصم یوسفی

نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی با مهندس عاصم یوسفی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور، عبدالجلال ایری نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی به همراه برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان عصر سه شنبه 20 مهر ماه به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان، در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور یافتند.

پس از بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان گلستان ، مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه در خصوص پروژه های ورزشی این شرکت در استان گلستان تاکید کردبا ارائه راهکار های مناسب و اخذ تصمیمات لازم هر چه زودتر موانع پیش روی پروژه ها مرتفع و پروژه های ورزشی گلستان آماده بهره برداری شوند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved