پنج شنبه 22 مهر می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پروژه های نیمه تمام را به پایان برد  
   
  دکتر سجادی در بازدید از پروژه نیمه تمام سالن ۴۵۰۰ نفری قم :

وزیر ورزش و جوانان در بازدید از پروژه نیمه تمام سالن ۴۵۰۰ نفری قم بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه از پروژه نیمه تمام سالن ۴۵۰۰ نفری قم بازدید کرد.

طی این بازدید، مهندس عاصم یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گزارشی از وضعیت پروژه، امکانات، درصد پیشرفت و اعتبارات مالی برای تکمیل آن ارائه کرد.

در ادامه دکتر سجادی اظهار داشت: هنر مدیریت این است که بتوانیم از امکاناتی که در اختیار داریم بهترین استفاده را ببریم و از یک سالن ورزشی برای چند رشته استفاده کنیم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: با اندکی تغییرات در کاربری سالن ها، می‌توان فعالیت‌های مختلفی را در سالن های ورزشی انجام داد.

وی در خاتمه اظهار داشت: می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پروژه های نیمه تمام را به پایان برد.