سه شنبه 11 مرداد تعامل بهینه پیرامون افزایش تسهیلات و امکانات رفاهی کارکنان شرکت توسعه  
   
  دیدار مدیر بانک ملی شعب شمال تهران با معاون پشتیبانی شرکت توسعه/

مدیر بانک ملی شعب شمال تهران با معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، امروز سه شنبه ۱۱ مردادماه در دیدار خسروی مدیر بانک ملی شعب شمال تهران با حمید رحیمی معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، تعامل بهینه پیرامون افزایش تسهیلات و امکانات رفاهی برای کارکنان شرکت توسعه بررسی شد.

گفتنی است در این جلسه یک ساعته، رضا منفرد مدیر امور اداری شرکت توسعه و جمعی از مدیران داخلی بانک ملی نیز حضور داشتند.