دو شنبه 30 آبان برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی  
   
  چهار صندوق در چهار مجموعه ورزشی؛


انتخابات شورای اسلامی کار در هیات تشخیص کارکنان از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه ۳۰ آبان ماه در حوزه های انتخابیه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، این دوره از انتخابات شورای اسلامی کار مختص کارکنان رسمی کارگری، طرح های عمرانی و مشاغل کارگری شرکت توسعه و با مدیریت امور اداری و نظارت حراست دفتر مرکزی و حضور ۴ کاندیدا به عنوان نماینده های کارکنان برگزار شد.

گفتنی است چهار صندوق رای واقع در دفترمرکزی و مجموعه های ورزشی آزادی، شهید کشوری و شهید شیرودی جهت اخذ آرای همکاران مستقر شده بود.

در پایان این انتخابات، محمد گلشنی اصل با ۴۴ رای به عنوان نفر منتخب برگزیده شد.