دو شنبه 22 اسفند کاهش ساعت کاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی درآخرین سه شنبه سال جاری /  
   
  به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی به اطلاع اعضای محترم می رساند آخرین سه شنبه ی سال مورخ 23/12/1401 کلیه اماکن مجموعه از ساعت 13 تعطیل می باشد.