پنج شنبه 22 مهر ارائه راهکارهای رفع مشکلات سالن ۴۵۰۰ نفری قم  
   
  حضور مدیرعامل شرکت توسعه در استان قم/

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ادامه بررسی های میدانی از پروژه های ورزشی نیمه تمام کشور راهی استان قم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس علیرضا عاصم یوسفی پنجشنبه ۲۲ مهرماه جهت بررسی حضوری مشکلات پروژه سالن ۴۵۰۰ نفری قم و اخذ تصمیمات لازم و ارائه راهکارهای مدیریتی، به این استان سفر کرد.

احداث سالن ۴۵۰۰ نفری قم در زمینی به مساحت حدود ۱۹ هزار مترمربع با زیربنای سرپوشیده به متراژ بیش از ۹ هزار مترمربع در حال انجام است. این سالن دارای اتاق های کمک های اولیه، رختکن بازیکنان، مربیان، داوران، سالن آماده سازی و همچنین ساختمان اداری می باشد.

سازه اصلی پروژه بتن آرمه و سیستم پوشش سقف سازه فضاکار با پوشش سقف از سیستم یکپارچه ایستادر (کلزیپ) میباشد. همچنین سیستم روشنایی سالن اصلی، منطبق با استانداردهای فضاهای ورزشی در حدود ۱۵۰۰ لوکس است و سیستم گرمایش و سرمایس پروژه از هواساز و فن کوئل میباشد.

در این سفر یکروزه، منادی مدیر اجرایی معاونت فنی و مهندسی و تقی زاده مدیرفنی منطقه نیز حضور دارند.