دو شنبه 19 مهر اجرای طرح همگام با ورزش یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی  
   
  با همکاری شهرداری منطقه 7 برگزار گردید؛

در راستای توسعه ورزش شهروندی دوچرخه سواران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ امروز دوشنبه 19 مهرماه 1400 ، با هماهنگی ها و مساعدت صورت گرفته توسط معاونت ورزشی مجموعه و شهرداری منطقه 7 طرح همگام با ورزش، یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای توسعه ورزش شهروندی در این منطقه، دوچرخه سواران به صورت نمادین در مجموعه حضور بهم رساندند.