یک شنبه 30 آبان بررسی وضعیت آماده سازی زمین های تنیس مجموعه ورزشی انقلاب در بازدید میدانی مهندس عاصم یوسفی  
   
  مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از زمین های تنیس مجموعه ورزشی انقلاب بازدید میدانی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس علیرضا عاصم یوسفی صبح امروز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به همراه عزیزی رییس فدراسیون تنیس و فتحی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب از زمین های تنیس این مجموعه بازدید و به بررسی حضوری مشکلات مربوطه پرداخت.

طی این بازدید، وضعیت آماده سازی استادیوم تنیس، زمین های VIP تنیس، سالن شماره ۳ تنیس و همچنین زمین های تنیس مجاورت جاده تندرستی بررسی و مشکلات و مسائل موجود خدمت مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ارائه شد.

در ادامه مهندس عاصم یوسفی با تاکید بر سرویس دهی مطلوب به ورزشکاران و اعضای مجموعه به فتحی دستور داد تا با اقدامات بهتر و رفع مشکلات، خدمات بهینه ای به ورزشکاران و اعضای مجموعه داده شود.