چهار شنبه 03 آذر دیدار علیرضا دبیر با مهندس عاصم یوسفی  
   
  رییس فدراسیون کشتی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عصر چهارشنبه سوم آذرماه علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی با حضور در دفتر مهندس علیرضا عاصم یوسفی، با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه پیرامون اماکن و پروژه های فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی و نحوه قرارداد و بهره برداری آنها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه، بهروز سطوتی مدیر قراردادهای جاری شرکت، گزارشی از وضعیت قراردادهای این فدراسیون ارائه کرد.