پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
پنج شنبه 30 تیر
هشتمین دوره مسابقات ملی محاسبات ذهنی با چرتکه (نابغه ها) در سالن شهید افراسیابی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved