سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
دو شنبه 12 مهر
نشست شورای تامین جهت برگزاری مطلوب مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در استادیوم آزادی
با حضور مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، دکتر گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران و اعضای شواری تامین و مسئولان مربوطه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved