یکشنبه, 19 آذر, 1402
SUNDAY, December 10, 2023
دو شنبه 01 آبان
گزارش صداوسیما از بازگشایی سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری به مناسبت هفته تربیت بدنی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved