دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
چهار شنبه 15 دی
رونمایی از نامگذاری بلوار حاج قاسم سلیمانی در مجموعه ورزشی انقلاب توسط وزیر ورزش و جوانان و حضور در هیات عزاداری فاطمیه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved