پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
جمعه 24 تیر
نصب بنر جلوی درب اصلی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved