دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
چهار شنبه 03 آذر
مراسم اهدای جوایز پیاده روی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به مناسبت هفته بسیج
با حضور مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved