یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
پنج شنبه 17 اسفند
چهار شنبه 16 اسفند-جشنواره میلاد کوثر حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و روز مادر-بخش دوم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved