شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
چهار شنبه 02 آذر
فضاسازی محیطی و برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته بسیج در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
فضاسازی محیطی و برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته بسیج در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ با هماهنگیهای صورت گرفته توسط مدیریت مجموعه فضاسازی های محیطی در مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبگانیان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج صورت گرفته و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

بدین منظور نمایشگاهی با عنوان گرامیداشت هفته بسیج در مجموعه برپا شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved